Çine'nin Tarihçesi

Ege Bölgesi tarih boyunca doğudan batıya, batıdan doğuya kara ve deniz yoluyla geçen tüm kavimlerin uğrak yeri olmuş, ikliminin uygunluğu, topraklarının verimliliği, deniz ve kara ulaşımının kolaylığı, jeopolitik durumunun üstünlüğü, savunma kolaylığı gibi nedenlerle kavimleri kendine çekmiş, onların uygun yerlerde yerleşerek siteler, tiranlıklar, krallık ve imparatorluklar kurmalarına neden olmuştur. Bu özelliklerinden dolayı Ege Bölgesi çeşitli kavimlerin karışıp kaynaştığı, çeşitli kültür ve uygarlıkların gelişip boy verdiği bir yer olmuştur.

Bugün sadece ilimiz sınırları içinde sayıları 18-20’yi bulan antik kent ve uygarlık kalıntısı, yukarıdan beri sıraladığımız bilgilerin doğruluğunu kanıtlamaktadır. İşte bu antik kentlerden ikisi, Alinda ve Alabanda ilçemiz sınırları içinde yer almaktadır.

İlçemiz halkının tamamı Türk’tür. Türklerin bu yöreye ne zaman geldikleri kesin olarak bilinmiyorsa da Anadolu kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt zaferinden (1071) sonra geldikleri, fethedilen yerleri korumak için kaleler yaptıkları, uç beylikleri ve kalebentlikler kurdukları tarihi bir gerçektir. Zaten Anadolu’nun Türkleşip İslamlaşması da bu olayla başlamaktadır. Önce Selçuklular yönetiminde olan ilçemiz, beylikler döneminde Menteşoğulları’na bağlıydı.

 II. Murat zamanında 1426 yılında Osmanlı yönetimine geçti. Uzun yıllar Muğla ilinin livasına bağlı kalan ilçemiz Tanzimat döneminden sonra II. Abdulhamit devrinde Muğla’dan alınarak Aydın’a bağlandı. Eskilerin 93 Harbi dedikleri I 877-1 878 Osmanlı-Rus savaşından sonra Balkan Yarımadasından (Filibe-Çırpan-Zara) gelen göçmenlerle nüfusu birden artan Çine, 1880’de önce bucak merkezi oldu. Daha sonra yine II. Abdülhamit devrinde ilçe merkezi haline getirilerek Belediye örgütü kuruldu. Bir süre “Hamitabat” denildiyse de Çine adını aldı. 1900 yılında büyük bir yangın geçiren ilçemiz yeniden onarılarak bugünkü haline geldi.

TARİH BOYUNCA YÖREMİZDEN GELİP GEÇMİŞ KAVİMLERİN KRONOLOJİK SIRALAMASI

Karyalılar (Türk kökenli)
Hititler (Türk kökenli)
Frikler
Lidyalılar
Akalar
Persler
Makedonlar ve İskender imp.
Anadolu Krallığı (Selevskiler)
Roma imparatorluğu
Doğu roma imparatorluğu
Selçuklular                         (Türkler)
Menteşoğulları beyliği   (Türkler)
Osmanlı imparatorluğu (Türkler)
Türkiye cumhuriyeti      (Türkler)

 
 
 
2011 Gazoz.net